Stichting

Stichting OOG.VOOR.LEZEN & DYSLEXIE

De stichting OOG VOOR LEZEN & DYSLEXIE

De stichting stelt zich ten doel :

 • het bevorderen van leesvaardigheid op alle niveaus,
 • het stimuleren van onderzoek naar leesvaardigheid, dyslexie en overige leesafwijkingen,
 • het bevorderen van onderzoek en ontwikkeling van meet en registratie apparatuur voor met name oogbewegingen,
 • het mogelijk maken en doen uitvoeren van leesvaardigheid metingen voor een ieder,
 • De stichting tracht haar doel te bereiken door :
  • fondsenwerving,
  • belanghebbenden te verenigen,
  • voorlichting aan belanghebbenden, betrokkenen en de politiek,
  • verkrijgen van subsidies voor onderzoek en ontwikkeling,
  • het bevorderen van de opbouw van een revolverende fonds ter verbetering van leesvaardigheid,
  • het entameren van studie en regelingen voor de ontwikkeling van de basisvaardigheden,,
 • De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Bestuur

 • Mr S J Billet , notaris , voorzitter

 • J W de Theije RA , secretaris|penningmeester

 • Prof dr C J F Boon , oogheelkunde LUMC |AUMC , lid

 • A H J M van Kempen , ict ondernemer, lid

 • Prof.dr.ir. J B O S Martens , Systemic Change , TU/e , lid

 • J C van Elst MSc , Utrecht institute of Linguistics (UiL OTS), adviseur 

 • E J B Maas MSc , SoSware Engineer (Metrology) ,ASML, adviseur

Doelstellingen

 • Bevorderen van leesvaardigheid op alle niveaus;
 • Stimuleren van onderzoek naar leesvaardigheid, dyslexie en leesafwijkingen;
 • Bevorderen van onderzoek en ontwikkeling van meet- en registratie-apparatuur voor met name oogbewegingen;
 • Faciliteren en doen uitvoeren van leesvaardigheid metingen voor eenieder

Algemeen Nut Beogende Instelling

status in behandeling