Welkom - We bouwen op dit moment aan een betere website

Welkom, fijn dat je er bent! Wij zijn OOG.VOOR.LEZEN.
Wat goed dat je een kijkje komt nemen in onze digitale huiskamer.

We bouwen op dit moment aan een betere website.
We zijn druk bezig om de website helemaal in orde te maken. Mocht je vragen hebben, stuur gerust een bericht.

Op deze pagina leggen we je graag uit, wie we zijn, wat we echt doen en waarom we dat elke dag blijven doen.  De pagina [Oplossing](https://oogvoorlezen.nl/oplossing/ “Oplossing”) legt uit hoe we werken, hoe onze totaaloplossing werkt en de impact daarvan.  Onze selectie van artikelen, video’s en onderzoeken over leesvaardigheid en geletterdheid, vind je op de pagina [Top Selectie](https://oogvoorlezen.nl/top-selectie/ “Top Selectie”). Wil je ons graag een mailtje sturen of (online) spreken? Ga dan naar [Contact](https://oogvoorlezen.nl/contact/ “Contact”) om meteen in actie te komen.

Waarom wij werken

Het is onze missie dat alle mensen met een (betaalde) baan in NL een eerlijke keuze hebben om hun eigen capaciteiten te benutten. We geloven dat iedereen de vrijheid en de verantwoordelijkheid heeft om een eigen plek in de maatschappij te vinden. Zodat wij allemaal persoonlijk, waarde toe kunnen voegen en/of kunnen creëren. De oplossing begint, in onze visie, bij het objectief vaststellen van het leesvaardigheid niveau in relatie tot de functie en taken van mensen. Het bijspijkeren en trainen van leesvaardigheid is belangrijk voor mensen die meer uit hun talenten willen halen en voor diegenen die graag de eigen kansen in de maatschappij nastreven of zelfs willen vergroten. Voor bedrijven en instellingen is leesvaardigheid van belang om hun medewerkers beter, veiliger en met meer plezier te laten werken.

Het begint met meten. Meten is objectiveren. Meten = weten.

Lezen is een vaardigheid

Lezen is bovenal een vaardigheid. Net als fietsen, zwemmen en bijvoorbeeld samenwerken.Om een vaardigheid goed te leren moet er veel geoefend worden. Om een vaardigheid goed te kunnen blijven doen moet je het onderhouden en dus regelmatig trainen. Als je jaren niet meer hebt gefietst, wordt het lastiger om de fiets te pakken, misschien wel spannend. Als je elke dag fietst, ga je vlot en vol vertrouwen op weg. Een kwestie dus van leren èn blijven doen. Lezen is een basisvaardigheid, net als rekenen, schrijven en ict. Het zijn de dingen die aan het leren voorafgaan, er een voorwaarde voor zijn. Sommigen spreken daarom ook van leervoorwaarden en niet van een basisvaardigheid. Lezen, schrijven en rekenen zijn schriftelijke communicatiecodes van onze westerse maatschappij. Rekenen betreft de code van het decimale positiesysteem, schrijven de code van de eenduidige lettervormgeving en spellen/lezen de code van de juiste letters in de juiste volgorde.

Keuze om te groeien?

Lezen is niet vanzelfsprekend. Van de 9 miljoen mensen met een vaste baan in Nederland, zijn 1 miljoen werkenden niet in staat om zelfstandig om te gaan met alle geschreven informatie die er op ze af komt. En dat wordt alleen maar meer als je kijkt  hoeveel informatie tegenwoordig alleen nog maar via het internet of displays tot je komt. Wereldwijd is geletterdheid een belangrijke uitdaging. Als je de taal in gesproken en geschreven woord goed beheerst, maak je (ook) meer kans om te groeien in je verantwoordelijkheden en in je beloning. Je hebt dan zelf alle keuzevrijheid omdat je nergens afhankelijk van bent.

Wie zijn wij

We zijn een innovatief familiebedrijf. In de beginjaren van deze eeuw zijn wij begonnen met ons te  verdiepen in leesvaardigheid uit interesse en noodzaak omdat een familielid  kanshebber was. We streven naar een integere en holistische manier om duurzaam impact te maken. Door met veel plezier te werken vanuit onze intrinsieke waarde als mens, geven we inzicht in kanshebbers voor ondernemers. En misschien het belangrijkste: geven inzicht aan kanshebbers, zodat ze zelf de keuze hebben om gericht te ontwikkelen.

Voor wie

We zijn er voor alle ondernemers, bestuurders, werkgevers en  personen die het beste uit zichzelf en elkaar willen halen. Bedrijven die duurzaam willen bestaan en bijdragen aan de maatschappij. Personen vanuit vrijheid en autonomie, met vertrouwen in de medemens. Bedrijven die na advies ook de stap willen zetten naar actie, juist samen met alle werknemers. Productiviteit zien vanuit het Zweedse Lagom principe, precies zo goed of zoveel als het zou moeten zijn. Werkplezier en goed werkgeverschap. Wij zijn er voor de ondernemers met een duurzame lange termijn visie,  de ondernemers van vandaag en van de toekomst.

Uitdagingen

Er zijn meerdere aspecten waar ondernemers kanshebbers zijn:

 • Digitalisering van de wereld
 • Innovatie en productiviteit
 • Werken op afstand/ (verplicht) thuiswerken of op locatie met digitale hulpmiddelen
 • Verantwoord veilig werken op de werkvloer en daarbuiten
 • Verzuim
 • Werkdruk en/of (werk)stress
 • Verloop van teamleden
 • Lage instroom
 • Onderhouden van permanente training en educatie
 • Invulling geven aan de SDG doelen

In onze steeds digitaler wordende maatschappij is het van enorm belang dat je vlot kunt lezen. OOG.VOOR.LEZEN biedt diverse diensten aan waarmee in korte tijd op een praktisch toepasbare manier wordt gescreend of je voldoende leesvaardigheid hebt voor je huidige en toekomstige taken.

In deze video een weergave van geletterdheid op het werk.

Ondernemers, kanshebbers!

Als ondernemer wil je kiezen in welke vorm je dat het beste doet.

Als alle teamleden dit ook met plezier, kunnen en willen doen ga je als een speer!

Als werkgever wil je goed werkgeverschap laten zien.

Waar is een kans? Een selectie van de argumenten.

 • Digitalisering —> makkelijker maken voor iedereen
 • Verzuim —> verminderen  voor zowel werknemer als werkgever
 • Verloop —> is onrustig, kostelijk en tijdrovend
 • Aantrekken nieuwe krachten makkelijker —> want je bent een goede werkgever —> loyaal en betrokken werknemers
 • Werkdruk/stress —> vergroten draagkracht van werknemers
 • Permanente educatie —> makkelijk gedaan, iedereen is up to date
 • Veiligheid —> instructies zijn duidelijk, worden begrepen en iedereen kan er naar handelen. Is geoefend en getraind.
 • SDG doelen —>trainen van de basisvaardigheden geeft invulling aan doelen 1,3,4,8,10 en 17
 • Vormgeven goed werkgeverschap —> aantrekkelijk zijn voor de (krappe) arbeidsmarkt
 • Eigenwaarde, zelfvertrouwen —> omhoog
 • Productiviteit —> omhoog (en minder fouten)
 • Werkplezier —> omhoog en/of komt terug
 • Terugverdientijd is korter dan 1 jaar

Wil je graag bespreken wat voor jullie relevant is als onderneming of werkgever? Ga dan naar [Contact](https://oogvoorlezen.nl/contact/ “Contact”).

Meer informatie over wat we doen, hoe we werken of hoe een screening werkt? Ga dan naar [Oplossing](https://oogvoorlezen.nl/oplossing/ “Oplossing”).

Nog een specifieke vraag? Misschien staat het antwoord bij een van onze [FAQ](https://oogvoorlezen.nl/faq/ “FAQ”).

Verder lezen? Ga naar [Oplossing](https://oogvoorlezen.nl/oplossing/ “Oplossing”), [FAQ](https://oogvoorlezen.nl/faq/ “FAQ”) of [Contact](https://oogvoorlezen.nl/contact/ “Contact”).

Kijk ook eens bij